Suzette Myburgh, Author at LitNet (2024)

Suzette Myburgh, Author at LitNet (1)

Suzette Myburgh

Suzette Myburgh het ’n BA-graad met lof aan die Universiteit Stellenbosch behaal, gevolg deur ’n honneursgraad in joernalistiek in 1989. Ná nege jaar by Tafelberg Uitgewers begin werk sy vryskut in die uitgewersbedryf, hoofsaaklik as fiksieredakteur. Haar ander projekte sluit in filmresensies vir LitNet en kykNET, sowel as radio-onderhoude vir die program Skrywers en boeke. Sy gee ook opleiding vir fiksieredakteurs. As medesamesteller werk sy aan die Nuwe Stories-bundels, Nuwe kinderverseboek saam met Riana Scheepers, en nog twee rympiebundels. Sy is die sameroeper van die keurpaneel vir die US Woordfeesbundels, ’n projek wat tans in sy sewende jaar is. Sedert 2019 is sy die Afrikaanse mentor in die Jakes Gerwel Stigting se ontwikkelingsprogram vir opkomende skrywers.

Suzette Myburgh, Author at LitNet (2)

Suidoosterfees 2023 en ’n onderhoud met Suzette Myburgh, een van die Jakes Gerwel Stigting se boekvroedvroue

Naomi Meyer, Suzette Myburgh Onderhoude 2023-05-09

"Die grootste uitdaging van die werk is om van die begin af ’n goeie rapport met die skrywer op te bou. Sonder daardie vertrouensverhouding sal ’n mentorskap nie veel kan bereik nie."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (3)

Toyota US Woordfees op TV 2021: ’n Onderhoud oor die Woordfeesbundel

Naomi Meyer, Suzette Myburgh Toyota US Woordfees 2021-09-16

"Wat die 2022-Woordfeesbundel betref, moet skrywers nou opskud, want die spertyd vir inskrywings is om 16:00 op 30 September. Komaan, vat ’n kans – dit kan jou R5 000 in die sak bring!"

Suzette Myburgh, Author at LitNet (4)

Die skat in Dalene Matthee se OK Bazaars-inkopiesak

Amanda Botha, Suzette Myburgh, Melt Myburgh Boeke en skrywers 2021-09-08

In 1984 het Dalene Matthee as nuweling by die Skrywersgildeberaad in Gordonsbaai opgedaag. Haar aktetas was ’n OK Bazaars-inkopiesak. Die uitgelese gehoor was neusoptrekkerig, maar nie lank daarna nie sou die skat in daardie plastieksak die wêreld na haar voete bring.

Suzette Myburgh, Author at LitNet (5)

Filmresensie: Little women

Suzette Myburgh Film 2020-03-10

"Sy slaag uitstekend daarin om die sentrale problematiek van ’n vrou se lewe uit te beeld: enersyds die vryheid en selfvervulling wat ’n eie beroep en inkomste bied, en andersyds die vasgevangenheid van trou, huishouding en kinders."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (6)

Filmresensie: Poppie Nongena

Suzette Myburgh Film 2020-02-07

"Dis in alle opsigte ’n grootse film, gevul met opruiende aksie, indrukwekkende stelle en ’n outentieke inkleding, onder meer deurdat die karakters vrylik Xhosa praat."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (7)

Filmresensie: Marriage story

Suzette Myburgh Film 2020-02-04

"Hierdie pynlik eerlike film is tegelyk ’n liefdesverklaring en die bestekopname van ’n huwelik en ouerskap."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (8)

Filmresensie: Bombshell

Suzette Myburgh Film 2020-02-04

"Bombshell word aanbeveel vir álle fliekkykers, vroue sowel as mans."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (9)

Top 10-films 2019: Suzette Kotzé-Myburgh se keuses

Suzette Myburgh Film 2019-12-18

Hier is Suzette Kotzé-Myburgh se gunstelingfilms van 2019.

Suzette Myburgh, Author at LitNet (10)

Filmresensie: Cut-out Girls

Suzette Myburgh Film 2019-12-02

"Wat uitstaan van hierdie film, is die weldeurdagte draaiboek en subtiele manier waarop die storie ontvou, gruwelike inhoud en al."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (11)

Filmresensie: Parasite

Suzette Myburgh Film 2019-11-22

"Parasite word beskryf as ’n komedie, ’n riller, selfs ’n klasse-oorlog, maar uiteindelik is “tragikomedie”, uit die mond van die skepper van die film, die beste beskrywing."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (12)

Filmresensie: A rainy day in New York

Suzette Myburgh Film 2019-10-31

"Daar was lanklaas ’n Woody Allen met die trefkrag van Vicky Cristina BarcelonaofMatch point, maar ’n mens kan jou steeds verkneukel in sy amusante dialoog en skerpsinnige kommentaar op die filmbedryf en kunstenaarskap."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (13)

Pavarotti: ’n filmresensie

Suzette Myburgh Film 2019-10-15

"Dis een van die wonders van die wêreld: dat één operasanger bo ’n hele orkes gehoor kan word – sonder ’n mikrofoon. Hierdie uitstaande dokumentêr oor die geliefde Italiaanse tenoor Luciano Pavarotti (1935–2007) bevestig waarom die menslike stem as die grootste musikale instrument geag word."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (14)

Filmresensie: Late night

Suzette Myburgh Film 2019-10-09

"Late night doen soveel dinge net reg: van uitstaande toneelspel deur Thompson (Kaling het die rol spesiaal vir haar geskryf) tot die raak uitbeelding van vroue wat moet veg vir gelyke staanplek in ’n manswêreld en die bedrieglikheid van die sosiale landskap wat in die laaste dekade onherroeplik verander het."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (15)

Filmresensie: Downtown Abbey

Suzette Myburgh Film 2019-10-03

"Alles tesaam vorm dit ’n netwerk van hoof- en subintriges wat die aandag boei én sorg vir ’n goeie skeut humor wanneer die Downton Abbey-personeel saamstaan teen die koninklike 'indringers'. Die laaste gesprek tussen Violet en Mary (Michelle Dockery) weerklink ook treffend tot in vandag se onsekere (Brexit-)tyd."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (16)

kykNET Silwerskermfees 2019: 14 kortfilms in kompetisie

Suzette Myburgh Film 2019-08-27

"Die kortfilms is ’n belangrike ontwikkelingsprojek van die jaarlikse Silwerskermfees, en kykNET verdien werklik lof vir die manier waarop hulle bereid is om voortdurend te belê in Afrikaanse films én die groter Suid-Afrikaanse mediabedryf."

Suzette Myburgh, Author at LitNet (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5946

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.